Internări

Contact serviciul internări la telefon: 0268 455 160 | 0773 967 249

Formular pentru programare online

Contact serviciul internări la telefonul: 0268 455 160
Contact serviciul internări la telefonul: 0773 967 249

Formular pentru programare online

1. CRITERII DE INTERNARE
Recomandarea de la medic specialist / familie ( pentru pacientii cu istoric in unitate)
a) Starea psihica: – diagnostic: tulburari de anxietate;tulburari de adaptare;tulburari de somn;tulburari afective si alte tulburari psihice in stadiu compensat la momentul prezentarii;
b) Starea somatica:

 • Compensati cardio vascular si neurologic;
 • Echilibrati, valizi motor
 • Comprehensivi, cooperanti

Tratamentul comorbiditatilor specificat prin scrisoare medicala de la medic specialist si aflat asupra pacientului in cantitatea recomandata pentru perioada internarii(diabet zaharat, HTA, CIC, disfunctii tiroidiene, metabolice, neurologice, etc)

NEADMISI – stari psihotice turbulente, psihopatii decompensate sau stari confuzionale, stuporoase si demente in stadiu sever.

2. DOCUMENTE NECESARE PENTRU INTERNARE

a) Biletul de internare eliberat de catre:

 • Medic specialist psihiatru (pentru pacientii aflati la prima internare)
 • Medic de familie (pentru pacientii cu istoric in unitate)

BILETUL DE INTERNARE ( EMIS ANTERIOR DATEI INTERNARII !!) ESTE VALABIL 30 ZILE CALENDARISTICE DE LA DATA ELIBERARII

Conform ORD.456/842/2018 pe biletul de trimitere/internare se completeaza la pct.1 – specialitatea clinica „ psihiatrie – internare”

b) Actul de identitate : BI/ CI in termen de valabilitate de cel putin 1 luna la data internarii;
c) Cardul de sanatate/ adeverinta de inlocuire pentru card pierdut sau pentru persoane care refuza cardul de sanatate

d)Alte documente :

  • SALARIATI: adeverinta de angajat (Anexa 7) pentru salariatii care solicita eliberarea CCM;
  • SOMERII care solicita certificat de concediu medical pentru perioada internarii vor prezenta adeverinta cu concediile medicale pe ultimele 12 luni;
  • PENSIONARI: ultimul cupon de pensie;
  • ALTE CATEGORII DE ASIGURAȚI- dovada încadrării în această categorie

(copie certificat handicap, Decretului-lege nr.118/1990, ai Legii nr.44/1994, ai Legii nr.309/2002, ai Legii nr.42/1990, precum şi ai altor legi care confera dreptul la asistenta medicala gratuita);

 • Adeverinta medicala eliberata de medic de familie/specialist (cardiolog/neurolog) cu precizarea ca pacientul nu are contraindicatii pentru internare in zona cu altitudine peste 1100 m;
 • Set minim de analize (din ultimele 3 luni) :
  • Hemoleucograma
  • Glicemie
  • Colesterol, TGO,TGP GGT
  • Alte analize efectuate
  • Electrocardiograma, CT/RMN unde se impune;
 • Scrisori medicale care atesta diagnosticul psihiatric si eventuale diagnostice somatice precum si tratamentul recomandat pentru acestea.

FACILITATI:

Sanatoriul dispune de 140 paturi, distribuite in trei pavilioane (2 pavilioane de femei si 1 pavilion de barbati), in camere cu 1 sau 2 paturi, cu grup sanitar comun sau propriu.
Tarifele sunt cuprinse intre 45 – 100 lei/zi in functie de confort.
– cablu TV, acces internet, sali sport si fitness, masaj
– cabinete fizioterapie, cabinete psihologie.

 • Persoanele neasigurate suporta integral serviciile medicale integral, cuprinzand: masa, cazare si tratamentul; COSTUL MEDIU PE O ZI DE SPITALIZARE se actualizeaza trimestrial.

Prezentarea pentru internare se face conform programarii telefonice si confirmarii acesteia intre orele 09.00 – 11.00 in vederea avizarii internarii. Evaluarea pacientului se face de catre comisia medicala (medicii din unitate) coroborand statusul psihic, psihosomatic si documentele medicale prezentate de catre pacient. Exista si posibilitatea refuzului la internare din motive somatice sau psihiatrice care contraindica internarea in unitatea noastra.

Internarile in Sanatoriul de Nevroze Predeal se fac cu programare, avand in vedere ca o cura sanatoriala dureaza minim 14 zile.
Programarea pentru internare se face telefonic – in zilele lucratoare, cat si in zilele de sambata si duminica si sarbatori legale.
Pacientul, in nume propriu, solicita inscrierea pe lista de asteptare a spitalului.
La momentul apelului sunt solicitate informatii legate de diagnostic psihiatric, tratament, varsta, statul social, comorbiditati, precum si alte informatii necesare incadrarii in criteriile de prioritizare si conditiile de cazare.
Functie de aceste informatii si disponibilitati se poate stabili o data cu aproximatie a internarii.

OBSERVATII:
CU 2 ZILE (LUCRATOARE) INAINTE DE DATA STABILITA, ESTE NECESARA CONFIRMAREA PROGRAMARII DE AMBELE PARTI.
Daca pacientul refuza programarea, acest refuz este consemnat in registru. La 2 refuzuri, pacientul este exclus de pe lista de asteptare, putand fi reinscris ulterior, cu o alta data (pierde prioritatea cronologica). Exista posibilitatea ca din cauze obiective pacientii sa nu se poata prezenta la sanatoriu pentru internare. In aceasta situatie pacientii trebuie sa telefoneze pentru reprogramare. Persoanele care nu comunica in timp util imposibilitatea prezentarii la internare pierd locul pe lista de asteptare; locurile vor fi ocupate de alti pacienti disponibili la data respectiva, in ordinea solicitarilor.
In perioadele cu adresabilitate mare, cand numarul de locuri disponibil este sub numarul solicitarilor, programarile se fac pe baza de „Lista de asteptare”.

Accesul pacientului la informația medicală.

 1. Scopul procedurii:  Stabilirea modului de respectare integral de către spital a dreptului de informare a pacientului.
 2. Domeniul de aplicare:  Procedura se aplică de către tot personalul.
 3. Legislație aplicabilă:
  1. Legea 46/2002 capitolele 2 și 4 din Dreptul pacientului la informația medicală și Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului.
  2. Ordin nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 1.
 4. Se consemnează în FOCG persoana aleasă să fie informată în locul pacientului, consemnare semnată de pacient.
 5. Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul scris al pacientului.
 6. Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală, lucru care se consemnează în FOCG.
 7. La externare se va elibera, tuturor pacienților, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 8. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale, sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 9. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit, în scris sau dacă legea o cere în mod expres.  În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 10. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 11. Eliberarea unei copii după foaia de obervație clinică generală sau după alte documente medicale se face la solicitarea scrisă a pacientului, solicitare adresată managerului spitalului și înregistrată în registrul de intrări – ieșiri al spitalului.
 12. Solicitarea se va face cu precizarea obligatorie a următoarelor date de identificare a pacientului, respectiv aparținătorului:
  1. Nume și Prenume.
  2. Cod numeric personal.
  3. Serie și număr carte de identitate sau buletin de identitate.
  4. Data eliberării actului de identitate.
  5. Domiciliul stabil.
  6. Telefon de contact.
 13. În cazul în care pacientul nu are toate aceste date în solicitarea adresată conducerii spitalului, i se va solicita, în scris, completarea datelor de identificare.
 14. Copia foii de observație sau orice document legat de aceasta (adeverințe), se va elibera numai pacientului personal, cu semnatură de primire.

EXTERNAREA:

 • Data externării este comunicată verbal pacientului de către asistenta de serviciu cu minim 24 de ore înainte de data externării.  În cazul pacienților cu discernământ afectat, diminuat, sau în cazurile în care pacientul solicită expres acest lucru, aparținătorii acestuia sunt informați de către asistenta de serviciu sau medicul curant în legătură cu data și ora la care se pot prezenta pentru preluarea pacientului.

COPLATA:

 • În conformitate cu prevederile art.74 din Hotărârea Guvernului nr.117/2013 pentru aprobarea Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, începand cu data de 01.04.2013 se încasează coplata la externare pentru serviciile medicale acordate în Sanatoriul de Nevroze Predeal în sumă de 5.00 lei. Fac excepție categoriile de asigurați scutite de coplată, prevazute la art.213 alin.1 din Legea nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare:
  • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din munca;
  • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
  • pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;
  • toate femeile însărcinate și lăuzele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe economie.
 • Coplata va fi încasată odată cu eliberarea documentelor de externare, prin emiterea de chitanță simpla.
Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politica de confidentialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apasati pe butonul "Sunt de acord" sau continuati navigarea pe site.