Contact serviciul internări la telefon: 0268 455 160

Formular pentru programare online

Contact serviciul internări la telefonul: 0268 455 160

Formular pentru programare online

MENȚIUNI SPECIALE

 • Internările se fac pe bază de planificare, având în vedere că o cură minimă durează 14 zile. Persoanele care nu sunt asigurate plătesc serviciile medicale integral, costul mediu pentru o zi de spitalizare fiind de 240 lei. Persoanele asigurate plătesc doar contravaloarea confortului sporit, costurile pe zi de spitalizare variind între 30 – 60 lei/zi, în funcție de confortul camerei.
 • IMPORTANT! În conformitate cu prevederile H.G. nr.400/2014 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătateşi cele a H.G. nr.900/2012, începând cu data de 01 mai 2015 utilizarea cardului naţional de asigurări sociale de sănătate este obligatorie. Pacienţii care sunt programaţi pentru internarea în unitatea noastră sunt rugaţi să se prezinte la biroul de internări având cardul de sănătate sau adeverinţă  de asigurat validă, eliberată de către Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate din judeţul de domiciliu.

DOCUMENTE OBLIGATORII PENTRU INTERNARE

 • Biletul de trimitere pentru servicii medicale clinice / Bilet de internare utilizat în sistemul de asigurari sociale de sănătate – eliberat de medic specialist psihiatru (pentru pacienții aflați la prima internare în sanatoriu) sau medic de familie (pentru pacienții cu istoric în unitatea noastră).
 • Cardul national de asigurari de sănătate sau adeverinţă  de înlocuire a cardului (pentru carduri declarate pierdute) cu valabilitate pentru toată perioada internării, eliberată de Casa Judeţeană de Asigurări de Sănătate din judeţul de domiciliu pentru asiguraţi.
 • SALARIAȚI – Adeverință de angajat tip (descarcă de aici formularul) conform Ordinului C.N.A.S. 8/2016. (dacă solicită certificat de concediu medical) / PENSIONARI – Ultimul cupon de pensie.

* Șomerii care solicită certificat de concediu medical pentru perioada internării  vor prezenta adeverința cu concediile medicale pe ultimele 12 luni.

ALTE DOCUMENTE NECESARE :

 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie / medic specialist, care să ateste că pacientul suportă zona montană (pacienți vârstnici / cu comorbidități)
 • Set minim de analize medicale (recente) în copie – hemoleucograma, glicemie, colesterol (LDL sau HDL), electrocardiograma interpretată, și alte analize / investigații efectuate (ecografii, CT, RMN).

* Pentru pacientii cu alte afectiuni cronice (HTA, CICD, Diabet zaharat, hepatită, etc…) documente medicale în copie pentru a corecta evaluarea stării somatice.

OFERTA DE CAZARE

 • Sanatoriul dispune de 140 de paturi, împărțite în trei pavilioane (2 pavilioane de femei și 1 pavilion de bărbați) cu camere cu 1 și 2 paturi, grup sanitar comun sau propriu, cu tarife cuprinse între 27 – 45 lei/zi în funcție de confort.

FACILITĂȚI

 • Cablu TV, acces internet, săli de sport și fitness.
 • Cabinete de fizioterapie, cabinete de psihologie.

Programarea pentru internare în unitatea noastră se face astfel:

 • Pacientul va telefona la biroul de internări: 0268 455 160 și vor stabili data internării în zilele lucrătoare (între orele 13.00 – 15.00) sau prin formularul de la pagina PROGRAMARE ONLINE.
 • Programul de internări și externări este în zilele lucrătoare între orele 09.00 – 13.00 la Pavilionul 1 cabinetul asistentei șefă.

CRITERII DE INTERNARE:

 • Recomandare de la medic specialist psihiatru sau de familie.
 • Starea somatică și psihică – diagnostic : tulburari de anxietate,  tulburari de adaptare,  tulburari afective de tip depresiv;
 • Compensați cardiac; echilibrați, valizi motor; comprehensivi, cooperanți ( cu tratament pentru comorbidități – diabet zaharat, HTA, CIC, disfuncții tiroidiene,etc)

Neadmiși: stări psihotice turbulente, psihopatii decompensate sau stări confuzionale, stuporoase;

CRITERII DE PRIORITIZARE:

 • Data solicitării (ordonare temporală).
 • Statut profesional, ocupațional: salariați (profesori, cadre medicale);  studenți, șomeri, pensionați medical; pensionari la limita de vârstă; fără ocupație.
 • Diagnosticul :
  1. Tulburari de anxietate,  tulburari de adaptare,  tulburari afective de tip depresiv.
  2. Tulburari afective de tip bipolar ( exceptie episod maniacal sau episod depresiv sever cu ideatie autolitica),tulburari afective organice (compensate psihosomatic), tulburari psihotice compensate.

Accesul pacientului la informația medicală.

 1. Scopul procedurii:  Stabilirea modului de respectare integral de către spital a dreptului de informare a pacientului.
 2. Domeniul de aplicare:  Procedura se aplică de către tot personalul.
 3. Legislație aplicabilă:
  1. Legea 46/2002 capitolele 2 și 4 din Dreptul pacientului la informația medicală și Dreptul la confidențialitatea informațiilor și viața privată a pacientului.
  2. Ordin nr. 386 din 7 aprilie 2004 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003, art. 1.
 4. Se consemnează în FOCG persoana aleasă să fie informată în locul pacientului, consemnare semnată de pacient.
 5. Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul scris al pacientului.
 6. Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală, lucru care se consemnează în FOCG.
 7. La externare se va elibera, tuturor pacienților, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.
 8. Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale, sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.
 9. Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit, în scris sau dacă legea o cere în mod expres.  În cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.
 10. Pacientul are acces la datele medicale personale.
 11. Eliberarea unei copii după foaia de obervație clinică generală sau după alte documente medicale se face la solicitarea scrisă a pacientului, solicitare adresată managerului spitalului și înregistrată în registrul de intrări – ieșiri al spitalului.
 12. Solicitarea se va face cu precizarea obligatorie a următoarelor date de identificare a pacientului, respectiv aparținătorului:
  1. Nume și Prenume.
  2. Cod numeric personal.
  3. Serie și număr carte de identitate sau buletin de identitate.
  4. Data eliberării actului de identitate.
  5. Domiciliul stabil.
  6. Telefon de contact.
 13. În cazul în care pacientul nu are toate aceste date în solicitarea adresată conducerii spitalului, i se va solicita, în scris, completarea datelor de identificare.
 14. Copia foii de observație sau orice document legat de aceasta (adeverințe), se va elibera numai pacientului personal, cu semnatură de primire.

EXTERNAREA:

 • Data externării este comunicată verbal pacientului de către asistenta de serviciu cu minim 24 de ore înainte de data externării.  În cazul pacienților cu discernământ afectat, diminuat, sau în cazurile în care pacientul solicită expres acest lucru, aparținătorii acestuia sunt informați de către asistenta de serviciu sau medicul curant în legătură cu data și ora la care se pot prezenta pentru preluarea pacientului.

COPLATA:

 • În conformitate cu prevederile art.74 din Hotărârea Guvernului nr.117/2013 pentru aprobarea Contractului Cadru privind condițiile acordării asistenței medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2013-2014, începand cu data de 01.04.2013 se încasează coplata la externare pentru serviciile medicale acordate în Sanatoriul de Nevroze Predeal în sumă de 5.00 lei. Fac excepție categoriile de asigurați scutite de coplată, prevazute la art.213 alin.1 din Legea nr.95/2006, cu modificările și completările ulterioare:
  • copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii între 18 și 26 de ani, dacă sunt elevi, absolvenți de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu mai mult de 3 luni, ucenicii sau studenții, dacă nu realizează venituri din munca;
  • bolnavii cu afecțiuni incluse în programele naționale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătății, pentru serviciile medicale aferente bolii de bază a respectivei afecțiuni, dacă nu realizează venituri din muncă, pensie sau din alte resurse;
  • pensionarii cu venituri numai din pensii de până la 740 lei/lună;
  • toate femeile însărcinate și lăuzele care nu au nici un venit sau au venituri sub salariul de bază minim brut pe economie.
 • Coplata va fi încasată odată cu eliberarea documentelor de externare, prin emiterea de chitanță simpla.