Managerul Sanatoriului de Nevroze Predeal, numit prin Ordinul MS nr. 454/12.03.2014;

Avand in vedere referatul nr.954/10.05.2017 prin care d-na Simion Andreea Loredana –director financiar contabil propune ca din data de 01.06.2017 sa fie modificata contributia personala a asiguratilor pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort

In baza Legii 95/2006 art.190, alin.4 lit.g, Ordinul comun MS  si CNAS nr.196/139/2017 -Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru privind conditiile acordarii asistentei medicale, anexa 28, art.3

DISPUNE:

ART.1 -Incepand cu data 01.06.2017,  tarifele pentru conditii de cazare cu confort sporit se modifica, iar in perioada 01.10-31.05. tarifele se vor reduce cu 15%, dupa cum urmeaza:

LOCATIETARIF TARIF REDUS 15%
PAVILION 1
CAM.1 pat35.00 lei/loc30.00 lei/loc
CAM.2 paturi27.00 lei/loc23.00 lei/loc
CAM.2 paturi +GS40.00 lei/loc34.00 lei/loc
CAM.3 paturi+GS30.00 lei/loc26.00 lei/loc
PAVILION 2
CAM.1 pat + GS + terasa45.00 lei/loc38.00 lei/loc
CAM.2 paturi + GS + terasa (9 si 30)40.00 lei/loc34.00 lei/loc
CAM.1 pat + terasa35.00 lei/loc30.00 lei/loc
CAM.1 pat fara terasa30.00 lei/loc26.00 lei/loc
CAM.2 paturi27.00 lei/loc23.00 lei/loc
PAVILION 3
CAM.2 paturi +  terasa37.00 lei/loc31.00 lei/loc
CAM.1 pat +  terasa40.00 lei/loc34.00 lei/loc
CAM.(familie) + GS + terasa (1 si 7)40.00 lei/loc34.00 lei/loc

ART.2- Pentru externarile anticipate, valoarea achitata initial pentru 14 zile nu se restituie decat in cazul externarilor justificate (evenimente neprevazute, complicatii etc.) pe baza unei declaratii pe propria raspundere si cu avizul medicului curant.

ART.3- Pentru durata spitalizarii mai mica de 14 zile se achita tariful aferent majorat cu 50%.

ART.4- Reducerea tarifului se aplica numai pacientilor internati din data de 01.10.

ART.5- Compartimentul financiar contabil va duce la indeplinire prevederile prezentei dispozitii.

Data in Predeal, astazi 10.05.2017.

Manager,

Simona Daniela Buricea

Director Fin-Contabil: Andreea Loredana Simion ____________________

Compartiment juridic : Iulian Costin Vaduvan _______________________

Viza CFP : Cristina Ciobanu __________________________