COMITETUL DIRECTOR

AL SANATORIULUI DE NEVROZE PREDEAL

Având în vedere referatul nr. CA/16/2014 prin care d-na VITIUC ANEMARIA – asistenta șefă propune ca în perioada 01 octombrie – 31 mai să fie modificată contribuția personală a asiguraților pentru serviciile hoteliere cu grad ridicat de confort.

În baza Legii 95/2006, art.190, alin.4, lit.g, din OMS nr. 1723/950/2011 – Normele metodologice de aplicare a Contractului cadru privind condițiile acordării asistenței medicale, anexa 28, art.3

DISPUNE:

ART. 1 – Începând cu data de 01 octombrie și până la data de 31 mai tarifele pentru condiții de cazare cu confort sporit se vor reduce cu 25%, după cum urmează:

LOCAȚIETARIF TARIF REDUS 25%
PAVILION 1
CAM. 1 pat30.00 lei/loc23.00 lei/loc
CAM. 2 paturi25.00 lei/loc19.00 lei/loc
CAM. 2 paturi +GS35.00 lei/loc26.00 lei/loc
CAM. 3 paturi23.00 lei/loc17.00 lei/loc
CAM. 3 paturi+GS30.00 lei/loc23.00 lei/loc
PAVILION 2
CAM. 1 pat + GS40.00 lei/loc30.00 lei/loc
CAM. 1 pat + terasa30.00 lei/loc23.00 lei/loc
CAM. 1 pat fara terasa27.00 lei/loc20.00 lei/loc
CAM. 2 paturi25.00 lei/loc19.00 lei/loc
PAVILION 3
CAM. 2 paturi + GS + terasa35.00 lei/loc26.00 lei/loc
CAM. 1 pat + GS + terasa40.00 lei/loc30.00 lei/loc
CAM. (familie) + GS + terasa (1,7)40.00 lei/loc30.00 lei/loc
PAVILION 4
CAM. 1 pat dublu150.00 lei/cam*150.00 lei/cam*

ART. 2 – Pentru externările anticipate, valoarea achitată inițial pentru 14 zile nu se restituie decât în cazul externărilor justificate (evenimente neprevazute, complicații etc.) pe baza unei declarații pe propria răspundere și cu avizul medicului curant.
ART. 3 – Pentru durata spitalizării mai mica de 14 zile se achită tariful aferent majorat cu 50%.
ART. 4 –  Cazarea în Pavilionul 4 nu va fi mai mică de 10 zile.
ART. 5 – Reducerea tarifului se aplică numai pacienților internați începând cu data de 01 octombrie.
ART. 6 – Compartimentul financiar contabil va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții.