Politică de confidențialitate

NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE

Stimată Doamnă, Stimate Domn,

Sanatoriul de Nevroze Predeal, reprezentat legal prin manager ec.Iustinian Buricea, este înregistrat la Autoritatea de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub nr.16935.

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, Sanatoriul de Nevroze Predeal are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

Sanatoriul de Nevroze Predeal prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate/manuale. Scopul prelucrării datelor este: prestarea serviciilor medicale în vederea derulării programelor naţionale de sănătate. Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare în realizarea scopului „servicii de sănătate” ce pot fi acordate pacienţilor beneficiari ai unor programe de sănătate în cadrul instituţiei noastre. Refuzul dvs. determină imposibilitatea de a beneficia de serviciile medicale oferite în cadrul programelor naţionale de sănătate.

Informaţiile sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: Direcţia de Sanatate Publică, Casa Judeteană de Asigurări de Sănătate, Ministerul Sănătăţii şi alte instituţii publice implicate în derularea acestor programe.

Conform Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteti adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată managerului Sanatoriului de Nevroze Predeal. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

 

Observaţie:

*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Cest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege(de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială). Prin urmare această menţiune nu poate figura dacă prelucrarea are un caracter obligatoriu.

*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale în scopuri de marketing direct.

Link-uri utile:Autoritatea Naţionala de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Acest site folosește cookies pentru a asigura cea mai bună experiență de utilizare. Mai multe detalii gasiti pe pagina Politica de confidentialitate si Utilizare cookies. Pentru a accepta cookie-urile de pe acest site, apasati pe butonul "Sunt de acord" sau continuati navigarea pe site.